antieke friese klokken - economie en handel

antieke friese klokken vertellen over economie en handel, en de opkomende welvaart

Bekijk de vier prachtige Friese klokken die ons meer vertellen over de opkomende welvaart van Fryslân. In de 17e, 18e en 19e eeuw bloeide de welvaart in de Friese streken langs de zee dankzij handel en zeevaart.

Lees over de Friese schippers die vanuit Harlingen huis en haard verlieten om met hun fluitschepen op walvisvaart te gaan. 

Heeft u wel eens gehoord van de gruttersklok? Dit is een mechaniek dat er uitziet en ook functioneert als een klok. 

fryslân
in de zeventiende, achttiende
en negentiende eeuw
walvisvaart vanuit havenstad harlingen

de klokkenmaker
had nog nooit
een ijsbeer gezien

De Friese havenstad Harlingen heeft een belangrijke rol gespeeld in de walvisvaart. Veel Harlingers verdienden hun geld met het jagen op walvissen. In 1652 vertrokken er maar liefst dertig schepen naar de noordelijke wateren, maar pas rond 1815 begon de echte bloeitijd van de walvisvangst.

Walvisvaart op de Friese klok (1)
Walvisvaart op de Friese klok (2)
handelaren zijn in gesprek over de prijs
het fluitschip was
een typisch schip en
ontwikkeld voor de handel

Voor de zeehandel in Nederland was een typisch schip ontwikkeld, het fluitschip. Deze driemaster was een ingenieus soort vrachtschip dat in de 17e en 18e eeuw in ons land gebruikt werd en een aantal bijzondere kenmerken had. Het had een relatief smal dek en een brede vlakke bodem. Benedendeks ontstond zo een ideale laadruimte. Het fluitschip droeg bij aan de opkomst van de Republiek als zeevarende natie en als de sterkste mondiale zeemacht in de tijd van de Gouden Eeuw.

Op de wijzerplaat van deze antieke Friese klok zien we een kade met het fluitschip op de achtergrond.

Friese staartklok van Pieter Fokkes Zijlstra (3)
Friese staartklok van Pieter Fokkes Zijlstra (1)
Fluitschip op de Friese klok
de beurs bracht kapiteins en investeerders samen
scheepvaart
was een lucratieve handel

De Friese schepen waren in handen van investeerders. De kapitein was meestal een mede-investeerder. De zeevaart bracht het land grote welvaart.

De zeelieden kwamen in de Zuiderzee, de Waddenzee en veel verder. De Sont bij Denemarken is één van de drukst bevaren waterwegen in de wereld. De koningen van Denemarken werden rijk van de Sonttol (belasting op alle schepen die passeerden) die hier vanaf 1429 werd geheven. Dit werd geregistreerd in het zogenoemde Sonttolregister. Uit dit register blijkt dat Friese schippers na verloop van tijd verhoudingsgewijs vaker de Sont passeerden dan de Hollanders. Vooral halverwege de 17e tot het einde van de 18e eeuw zet zich deze trend voort. De Friezen werden op hun beurt weer door de Groningers voorbij gestreefd.

Friese klok met thema welvaart (6)
Friese klok met thema welvaart (4)
Friese klok met thema welvaart (1)
Welvaart als thema op antieke Friese klok
Friese klok met als thema Welvaart (2)
Friese klok met als thema Welvaart (1)
Friese klok met als thema Welvaart (3)
een van de eerste
nederlandse
bedrijfsklokken

Heeft u wel eens van de gruttersklok of molenklok gehoord?

Grutterklok antieke Friese klok
Friese stoelklok gruttersklok molenklok (4)
Friese stoelklok gruttersklok molenklok (2)

We hopen dat u deze pagina leuk vond om te lezen en te bekijken. Wilt u meer informatie over antieke Friese klokken, klik dan op de pagina over geschiedenis, helden,  religie of bijzondere klokken.

Scroll naar boven